Vidzeme

AIZKRAUKLES NOVADS

Muzeju nakts Aizkrauklē
AIZKRAUKLES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
„Kalna Ziedi”, Muzeja iela, Aizkraukle
T. 28305405, 65123351; www.aizkrauklesmuzejs.lv

„Kalna Ziedos” (adrese: „Kalna Ziedi”, Muzeja iela, Aizkraukle)
19.00–21.00    Izstāžu namā:
Izstāde „Putni”
Apdrukas darbnīca „Zīmes Daugavas krastos”.
Bērniem konkurss: „Uzzīmē Varoni!”
20.30    Spēka putras degustācija (ugunskura vietā).
21.00–22.00    Latvijas gaisa spēku vokālā ansambļa „Miera Vēji” koncerts „Spēka dziesmas”.
22.00-24.00    Muzejs atvērts naksnīgiem apmeklētājiem.

Ekspozīcijā „Padomju gadi” (adrese: Kalna iela 20, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads)
19.00–24.00 
   Ekspozīcijas apskate.
Skatītāju zālē – kinomaratons – padomju laika dokumentālais kino (fragmenti no kinožurnāliem).


Enerģētikas varoņstāsti
PĻAVIŅU HES VĒSTURES EKSPOZĪCIJA
Enerģētiķu iela 2, Aizkraukle (Pļaviņu HES)
T. 65010355; www.latvenergo.lv
17.00−22.00    Modernizētas Pļaviņu HES vēstures ekspozīcijas apskate. Ražotnes vēsturi un tās attīstību apmeklētāji iepazīs ar jaunāko digitālo tehnoloģiju palīdzību. Jaunajā ekspozīcijā ir apskatāmas unikālas enerģētikas mantojuma liecības.
19.00    Ekskursija pa Pļaviņu HES (ražotnes apmeklējums grupā ar gidu).

Zem ozola kuplajiem zariem...
STAICELES LĪBIEŠU MUZEJS „PIVĀLIND”
Lielā iela 14, Staicele, Alojas novads
T. 28673984, 64035155

17.00    Muzeju nakts atklāšana.
Pasākums – tikšanās „Reiz Staiceles kolhozā...” („Mākslinieku šķūnī”, Lielā iela 19) Izstāde par kolhozu vēsturi.
18.00    Kapelas „Ieviņa” koncerts (Lielā ielā 19).
20.00    Izstāde „Zaļumballes un muzikanti Staiceles apkārtnē” (Lielā iela 14).
Digitālā izstāde „Tirgotavas un veikalnieki Staicelē” (Lielā iela 12).
20.00–24.00    Muzeja izstāžu un ekspozīciju apskate.

​ALOJAS NOVADS

Sauc - un Tev atsauksies
Puikules muiža
Puikules pamatskola, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
T. 25627896

18.00–24.00    Nīderlandes mākslinieku darbu izstāde „Trīs pieturas”.
Aldoņa Cīruļa gleznu izstāde.
Brīvības cīņām veltīta izstāde.
Gintas Kalniņas klūgu pinumu izstāde.
18.00    Vidrižu amatierteātra izrāde „Sievietes, sievietes”.
20.00    Vīru ansambļa „Dziļezers” koncerts.

ALŪKSNES NOVADS

VARONĪBAS NAKTS PIE BARONA – PRĀTS, SPĒKS, VEIKLĪBA
​ALŪKSNES MUZEJS
Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads
T. 64381321, 25665538; www.aluksnespils.lv

19.00    Mārtiņa Belicka riteņu kolekcijas izstādes atklāšana Apaļajā tornī.
19.30    Baronīgais velorallijs „VARONĪGAIS BARONS” pa Alūksnes Muižas parku.
20.30    Marienburgas ļaužu spēka un veiklības pārbaude Ropažu vēstures rekonstrukcijas kluba „Rodenpoys” vadībā Alūksnes Jaunās pils pagalmā.
21.00    Oluksnas Tālavas taurētāja izrādīšana Ledus pagrabā.
Vakara gaitā    Aktivitāte muzejā „Meklē un atrodi 10 varoņstāstus”.


Ar varonību kabatā
JAUNLAICENES MUIŽAS MUZEJS
„Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads
T. 29356277

19.00–24.00    Digitālā izstāde „Alūksnes puses varoņi”.
Izstāde „Daudz zābaku pa manu zemi staigā”.
19.00–23.00    Varoņu meklēšana parkā ar orientēšanās elementiem.
Tavu traku taurēšanu (Viss par un ap tāšu taurēm).


Drosme - uzvaras sākums. (Plutarhs)
KALNCEMPJU PAGASTA VIKTORA ĶIRPA ATES MUZEJS
„Ate”, Annas pagasts, Alūksnes novads
T. 26563597, 25664436; www.atesmuzejs.aluksne.lv

19.00–24.00    Apmeklētāju sagaidīšana.
19.30–20.30    Izstādes „Skolas Kalncempjos” atklāšana.
20.30–22.00    Mākslinieces Rudītes Liepiņas radošā darbnīca.
Mākslinieces Zandas Liedskalniņas radošā darbnīca „Glītrakstīšana”.
Foto orientēšanās lauku sētā.
„Izkulšanās no RIJAS”.
20.30; 21.30    Animācijas filma „Tālavas taurētājs” Saimes mājā.
19.00–24.00    Atvērto durvju diena krātuvē un veselības uzlabošana aptiekas stūrītī, ēkā „Laidars”.
Izstādes „Skolas Kalncempjos” apskate.
Laimes rats ekspozīcijā „Kalncempju vēstures lappuses”.

​AMATAS NOVADS

Padod tālāk senču balsi!
ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS PARKS
Āraiši, Drabešu pagasts, Amatas novads
T. 25669935

19.00–20.00    Koncerts Āraišu baznīcā
Piedalīsies Drabešu muižas koklētāji un draugi.
20.30–23.00    Meitu salā
Ļaut senajām prasmēm dzīvot šodien un rīt!
Keramikas apdedzināšana ugunskurā ar podnieku Baibas Dumpes un Eināra Dumpja stāstiem.
Ugunskura putras vārīšana, izzinot Drabešu muižas amatu mājas saimnieces Ineses Rozes pieredzi (putru varēs iegādāties par simbolisku naudiņu).
Koka taures veidošana, atklājot amatnieka Andra Rozes zināšanu krātuves.
20.00–23.00    Ezerpilī
Būt drosmīgam ticēt un darīt!
„Satiec” arheologu Jāni Apalu - kustīgās bildes un dzīvie stāsti
Uzzini, kā senās liecības nonāk līdz mums.
20.00–23.00    Pilsdrupās
Pielaikot varoni sevī!
Varonības darbnīca.

APES NOVADS

Mazs cinītis gāž lielu vezumu
JĀZEPA VĪTOLA MEMORIĀLAIS MUZEJS "ANNIŅAS" 
„Anniņas”, Gaujiena, Apes novads
29247772; www.apesnovads.lv

19.00–24.00    Vakarēšana Gaujienas „Anniņās”.


Mākslas dienas 2019. Sešdesmit
LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBAS MUZEJS
Zvārtavas pils, Gaujienas pagasts, Apes novads
26628302; www.lms.lv; www.zvartavaspils.lv

19.00–23.00    Iespēja iepazīt Zvārtavas pili mākslinieces Māras Kārkliņas vadībā un piedalīties radošajās darbnīcās.
Atvērtas Latvijas Mākslinieku savienības muzeja ekspozīcijas Zvārtavas pilī: Latvijā lielākā porcelāna vāžu kolekcija, gobelēni un mūsdienu mākslinieku veidotie telpu interjeri, mēbeles un 20.gs. 2.puses gleznas – ekspozīcijā “Sapnis” . Tēlniecības ekspozīcija „Laikabiedra portrets”.

ĒRGĻU NOVADS

VARAM UN DARĀM!
BRĀĻU JURJĀNU MEMORIĀLAIS MUZEJS „MEŅĢEĻI”
„Meņģeļi”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads
T. 29431659; www.jurjanumuzejs.blogspot.com

19.00–23.30    Sportiski muzikālas un radošas aktivitātes „Meņģeļu” pagalmā.
Bērnu un jauniešu zīmējumu izstāde „Ērgļi. Latvija. Varonība.”
Dziesmas pie ugunskura.


„Tālavas taurētājs sauc”
RŪDOLFA BLAUMAŅA MEMORIĀLAIS MUZEJS „BRAKI”
„Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads
T. 64871569, 26498099; www.braki.lv

19.30–21.00    Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes Gaisa spēku speciālistu.
21.00–23.00    Aktivitātes un darbnīcas „Braku” teritorijā:
-Izdzīvošanas spēks dabā (Danuta Kiopa).
-Pie zīmju gudrā tulka (Mārīte Breikša).
-Dziedāsim spēka dziesmas! (Vita Krūmiņa).
-Jaunsardzes aktivitātes dabā – šaušana, granātu mešana, ieroču salikšana, veiklības un drosmes vingrinājumi (Kristīne Puziņa).
-Tikšanās ar karavīru (Uldis Veliks).
-Orķestra jautrais uzmundrinājums (Pēteris Leiboms).

GULBENES NOVADS

Sargāj’ savu tēvu zemi. Kauja. Skelets. Skaņa
GULBENES NOVADA VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
Pils iela 3 (Brīvības iela 10), Gulbene
T. 64473098, 26128984; www.gulbenesmuzejs.lv

19.00–01.00    
KAUJA Oranžērijā (Pils iela 3 (Brīvības iela 10)).
SKELETS Sarkanajā pilī (Parka ielā 10).
SKAŅA Klētī (Klēts iela 4).

​ĶEGUMA NOVADS

Enerģētikas varoņstāsti
ENERĢĒTIKAS MUZEJS
Ķeguma prospekts 7/9, Ķeguma novads, Ķeguma HES teritorija, Daugavas kreisais krasts
T. 65010355; www.latvenergo.lv

20.00–01.00    Interaktīvā izstāde „Latvijas enerģētikas lepnums – Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās”.
Enerģētikas vēstures izzināšana, izmantojot mobilo gidu.
Sadzīves elektroierīču izstāde „Elektrība dara visu”.
FIZMIX eksperimentu demonstrēšana.
Elektrības ceļa izzināšana.
Aktīva darbošanās dažādās radošajās un izglītojošās darbnīcās.
20.00–24.00    Muzikāli priekšnesumi.


Uz priekšu!
Ķeguma novada muzejs Tomē
„Tomes pamatskola”, Tomes pagasts, Ķeguma novads
T. 25454947, 28442744

19.00    Tomes tautas namā D. Čimarozas opera buffa „Slepenās laulības”.
22.00    Muzejā un muzeja dārzā filma „Ezera sonāte”.
13.00–01.00    Regīnas Ezeras un Jāzepa Osmaņa memoriālā mantojuma ekspozīcijas.

LIELVĀRDES NOVADS

Personības. Mirkļi. Sarunas.
ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJS
E. Kauliņa aleja 20, Lielvārde
T. 65053759, 29322468; www.lielvarde.lv

19.00–01.00    Agra Liepiņa darbu izstāde „Personības mūsu vidū”.
19.00–20.00    Teātra izrāde „Darbs lielu dara” (A. Liepiņš). Lielvārdes senioru teātris „Paši”, rež. S. Tilaka.
20.00–01.00    Tikšanās ar Lielvārdes novada personībām.

LIMBAŽU NOVADS

Ar prieku, ar dvēseles dāsnumu
BĀRDU DZIMTAS MEMORIĀLAIS MUZEJS "RUMBIŅI"
„Rumbiņi”, Katvaru pagasts, Limbažu novads
T. 26329315; www.rumbini.lv

14.00–21.00    „Ikkatram ir roka jāpieliek” Paulīnas Bārdas peldbūdas būvēšana.
19.00–19.30    Izstādes „Dzejnieku dzimtas piemiņas glabātāja” atvēršana, iepazīšanās ar materiāliem.
19.30–23.00    Atvērta ekspozīcija Friča Bārdas mājā „Dārziņi”.
20.30–21.10    Koncerts. Uzstājas Anta Eņģele.
21.10–21.30    Taciņu un objektu izgaismošana.
21.30–22.30    Spēka ēdiena gatavošana un baudīšana.

Dāvinājumu gaidot!
LIMBAŽU MUZEJS
Burtnieku iela 7, Limbaži
T. 64070632

19.00    Burtnieku iela 7.
Izstādes „Dāvinājums pilsētai” atklāšana.
Izstāde „Muzeja jaunieguvumi (2014.-2019.g.)”.
Izstāde „Baumaņu Kārlis un viņa laiks”.
Izstāde „Pilsēta. Novads. Jūra”.
19.30–23.30    Burtnieku iela 2.
Ekspresizstāde „Burtnieku 2. laiku loku līkločos”.
19.00–22.00    Burtnieku iela 4.
Izstāde „Limbažu stāsti sudrabā”.
19.30–23.30    Pilskalnā.
Radošās darbnīcas.
Ekspresizstāde „Muzeju nakts dāvinājumi”.
Nakts zupa (par ziedojumiem).
24.00    Nakts noslēgums.


„...Latviešu sieviete pagātnē izglāba tautas dzeju, vai es ceru par daudz, ka viņa izglābs mūsu dvēseli arī nākotnē?” Rainis
PĀLES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
“Kalnakrogs”, Pāle, Pāles pagasts, Limbažu novads
T. 26489008

19.00–20.00    Aktivitātes bērniem.
20.00–23.00    Latviešu sieviete un viņas loma sabiedrībā dažādos laika posmos.

MADONAS NOVADS

Liels tas, kas nes lielu pienākumu! /Rainis/
MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS
Skolas iela 10a, Madona
T. 64822480, 64823384; www.madonasmuzejs.lv

Izstāžu zāles.
19.00–22.00    Lielās gleznas „Soli pa soli līdz virsotnei” veidošana.
19.00–19.30    Muzeju nakts atklāšana ar folkloras kopas uzstāšanos. Folklora, tradīciju saglabāšana, kultūras varonis Artis Kumsārs (J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas ilggadējais direktors, folkloras kopas “Vērtumnieki” izveidotājs).
19.00–00.00    Foto salons „Viens solis līdz māksliniekam”. Māksla, kultūras varonis Jānis Simsons (Pirmās, ārpus Rīgas bērnu mākslas skolas izveidotājs, aktīvs Atmodas laika pārstāvis).
19.00–23.00    Madonas novada pagastu jauniešu iniciatīvu centru aktivitātes muzejā un ap muzeju. Piesaistām jauniešus.
20.00–21.00    Madonas novada tautas deju kolektīvu priekšnesums – „Kalnagravas” un  „Pipariņi”. Tautisko deju tradīcijas novadā, kultūras varoņi Dzidra Rubene, Andris Ezeriņš.
20.00–23.00    Radošās aktivitātes pie molberta un krāsu paletes.
21.30–22.00    „Personība kultūrā – Palmira Brice” - saruna ar bij. Madonas kultūras nodaļas vadītāju Palmiru Brici. Stāsti, leģendas un fakti.
22.00–23.00    Madonas pilsētas kora „Mantojums” un Marjamā kora „Paula” (Igaunija) sadziedāšanās. Mūzika, koru sasniegumi. Kultūras varoņi Jānis Norvilis, Roberts Zuika, Haralds Mednis, Teodors Reiters.
23.00–00.00    Madonas jauniešu aktivitātes, ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi. Jauniešu piesaiste sportiskām aktivitātēm, kultūrai. Kultūras, sabiedrības varoņi – jaunieši.
Visu dienu līdz 01.00    Mākslas izstādes.
Kaspars Groševs „Pelni un velni”.
Danute Vēze „Balinājumi”.
Tematiskās izstādes:
„Vidzemes bruņniecība un Latvija. Muižu arhitektūra un ģerboņi”.
„Skaistumkopšanas piederumi no muzeja krājuma”.
„Lubāna ezera iedambēšana toreiz un tagad”.
Pastāvīgā ekspozīcija „Novada arheoloģija”.
Ekspresizstāde „Madonas novada kultūras personības”.


Kāda maize, tāds spēks. /Tautas sakāmvārds/
MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJA ETNOGRĀFISKO UN SADZĪVES PRIEKŠMETU KRĀTUVE
Kalna iela 2, Sarkaņi, Madonas novads
T. 20221997; www.madonasmuzejs.lv

Izstāde „Neba maize pati nāca…” (priekšmeti, informācija saistībā ar darbiem līdz maizes cepšanai, etiķetes).
Izstāde „Egils Kalme. Kara un trimdas maize” (veltījums novadnieka – rakstnieka un mākslinieka 110. dzimšanas dienas atcerei).
19.00–24.00    Ceļš līdz maizei. (Atlasīt un salikt secīgi priekšmetus).
Maizes zīmes. (Uzzīmēt savu maizes zīmi).
Maizes mīkla. (Pēc foto atrast 10 vārdus mīklai par maizi).
Ceļamaize. (Salikt tautas gudrību par maizi).
Ko zini par maizi? (Svara, nosaukuma, cenas noteikšana).
Maizes cepšanas filmiņa.
Smilšu kaste kukulīšu „cepšanai”.
Skolas pagalma spēles.
Fotosalons.


Baltā virsvalka būtība – glābt
PROFESORA ALEKSANDRA BIEZIŅA MUZEJS
„Jaundilmaņi”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
T. 29452112; www.mvm.lv

19.00    Izstādes „Latvijas Sarkanais krusts” atklāšana.
Muzeja ekspozīcijas apskate.
20.00–24.00    Muzikālas noskaņas Elīnas Līces sniegumā.
Pie ķirurga Olafa Volrāta.
22.00–24.00    Zivju zupa izsalkušajiem.

MAZSALACAS NOVADS

Lielie vīri liek sevi atcerēties pieminekļos,
mazie vīri – savos darbos
                                               / Valters Hirte/

MAZSALACAS NOVADA MUZEJS
Parka iela 31, Mazsalacas, Mazsalacas novads
T. 26519165; www.mazsalaca.lv

19.00–24.00    Muzejs atvērts apmeklētājiem.
20.00    Mūziķu pavadījumā tiks atklāta Vilņa Lāča gleznu izstādes „Jūra. Daba”.

Muzeju nakts Sēļu muižā
SĒĻU MUIŽA
​Sēļu muiža, Sēļi, Sēļu pagasts, Mazsalacas novads
T. 26321158; www.mazsalacasnovads.lv

21.00–24.00    Filma „Café Spleen jeb Augusts 1914”. Tikšanās ar režisoru Viktoru Jansonu. Filmu-videoeseju Viktors Jansons ir veltījis pulkvedim Jukumam Vācietim, dzejniekam un strēlniekam Jānim Akurateram un vectēvam – strēlniekam Augustam Liepiņam.
Izstāde „Saules mūžu brīvai Latvijai" – Latvijas armijas kapteiņa Paula Zolta piemiņai.
Fotoizstāde „100 mirkļi Latvijai”.
Izstāde „Gaismas un tumsas spēle”.
Tikšanās ar māksliniecēm.
Koncerts.

MĀLPILS NOVADS

Brīvības cīņu atspulgi Mergupes ūdeņos
MĀKSLINIEKU SKULMJU DZIMTAS MEMORIĀLĀ MĀJA
„Skulmes”, Mālpils novads
T. 26478448

19.00–24.00    Digitālais stāsts Skulmju dzimtas memoriālajā mājā.
19.00–21.00    Radošā vēstuļu darbnīca gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Fotostūrītis (maksas pakalpojums) – vēl jāsaskaņo.
20.00    Stāstījumi, balstoties uz novadnieces Ivandes Kaijas dienasgrāmatām un atmiņām par Pirmo pasaules karu, par Brīvības cīņām Mālpils apkārtnē, par Latviešu sieviešu Zelta fonda izveidi un darbību.
21.00–22.40    Brīvdabas kino – dokumentālā filma “Astoņas zvaigznes” (rež. Askolds Saulītis).

NAUKŠĒNU NOVADS

Muzeju nakts
NAUKŠĒNU CILVĒKMUZEJS
“Doktorāts”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads
T. 26452037; www.cilvekmuzejs.naukseni.lv

20.00–01.00    Muzejs atvērts apmeklētājiem.
20.00–22.00    Radošās darbnīcas.
20.30–21.00    Foto orientēšanās pa Naukšēniem.
22.00–23.00    Koncerts pie muzeja.
23.00    Muzejnakts cienasts.
23.15–00.45    Filma „Vecā dārza noslēpums". Kino dabā (ja laikapstākļi ļaus).

OGRES NOVADS

Varonis mīt katrā no mums
Meņģeles muzejs „Sudrabu Edžus novadpētniecības 3 istabas”
Bērnudārzs „Auseklītis” Meņģeles pagasts, Ogres novads

19.00–21.00    Aktivitātes „Varonis cīnās, pārvar, meklē, zina, rada, iedvesmo, ārstē un indē”. (Sākumpunkts – Saules rats, veido Vidzemes Augstskolas studenti).
19.30–20.00 un 20.30–21.00    Militārā ekipējuma trofeju ekspozīcija un stāstījums par vēstures liecībām. (Stāsta Kaspars Kurmēns).
19.00–21.00    Vijas Linkas fotogrāfiju izstāde „Kolhozu laiki bildēs”.
22.00–23.00    Teatrāls uzvedums „Tālavas taurētājs: meklējot varonību”. (Meņģeles Tautas namā, veido Vidzemes Augstskolas studenti).


Ziņo Ogre
OGRES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
Brīvības iela 36, Ogre
T. 65024345, www.ogresmuzejs.lv

20.00–21.00    Izstāde „Informācijas aģentūrai LETA – 100”. LETA aizkulises, tikšanās ar reportieriem un fotogrāfiem.
20.00–22.00    Ogres Kino vēstis brīvā dabā.
Ačgārnie foto.
„Taure sauc” radošā darbnīca.
21.30–22.30    Koncerts Duets ZeMe. Laima Jansone un DJ Monsta.
20.00–24.00    Spēle „Atrodi Ogrē”.


Ungurmuiža
„Ungurmuiža”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads
T. 22007332; www.ungurmuiza.lv

11.00–15.00    Seminārs „Ungurmuiža – latviešu un vācbaltiešu kopīgais mantojums, kopīgā pagātne”.
19.00–24.00    Izstādes:
Elena van der Wal „Gentle beings (maigās radības)”. Tuša uz rīspapīra.
Ungurmuižas vēstures ekspozīcija.
Muižas noskaņai muzicēs Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas audzēknes Olīvija Lu (vijole) un Alise Siliņa (akordeons)
Ungurmuižas nakts restorāns klaviermūzikas pavadījumā. Pianists Kristers Briedis.

PRIEKUĻU NOVADS

„Mosties, mosties…”
EDUARDA VEIDENBAUMA MEMORIĀLAIS MUZEJS „KALĀČI”
„Kalāči”, Liepas pagasts, Priekuļu novads
T. 25601677; www.priekuli.lv

19.00–01.00    Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” apskate.
Rakstniecības un mūzikas muzeja izstāde „Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks”.
21.00–22.30    Poētiska lekcija „Divi brāļi” Liepas kultūras namā. Piedalās Vilis Daudziņš, Mārtiņš Meiers, Jēkabs Nīmanis.
22.30–24.00    Nakts pārgājiens pa Veidenbauma takām Liepā (Lielā, Mazā Ellīte, Liepas kapi).


Mans zelts ir mana tauta
SKANGAĻU MUIŽA
Skangaļi, Liepas pagasts, Priekuļu novads
T. 25300030

19.00–01.00    Izstāde „Gabaliņš no…”.
20.00    Tikšanās ar rakstnieci Ingrīdu Baueri.
19.00–01.00    Atvērta Skangaļu muižas vēstures ekspozīcija.
13.00–01.00    Muzeja nakts kafejnīca.*
19.00–22.00    Radošās darbnīcas „Tālavas taurētājs”.
*par maksu

RAUNAS NOVADS

Sendienu un mūsdienu varoņi Drustos
DRUSTU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads
T. 22047515; www.rauna.lv

19.00–21.00    Fotoizstāde „Darbs un atpūta Drustos”.
21.00–23.00    Interaktīva orientēšanās spēle „Dārgumu meklēšana Drustos”.
Muzeja nakts cienasta – zupas – baudīšana pie ugunskura, pie Drustu vasaras estrādes.
23.00–01.00    Pie Drustu estrādes. Kopā būšana pie ugunskura, dziesmu dziedāšana.


Muzeju nakts Raunā
RAUNAS NOVADA MUZEJS
Rīgas iela 2
T. 28728377; www.rauna.lv

20.00–01.00    Izstāde „Varoņa ceļš sākas skolā: Raunas apkārtnes skolas simts gados” Raunas muzeja izstāžu zālē Rīgas ielā 2, Raunā.
21.30    Akustiskais koncerts „Vēlēšanās” Raunas pilsdrupu pakājē. Piedalās: Ieva Akurātere, Aivars Hermanis, Raimonds Macats un Ēriks Upenieks.
Pēc koncerta gaismu spēles naksnīgajās Raunas pilsdrupās un iespēja uzkāpt pilsdrupu tornī.

SALACGRĪVAS NOVADS

Ainažu jūrskolnieku pēcteči – nacionālās pretošanās kustības organizētāji Ainažos 1956./57.g.
AINAŽU JŪRSKOLAS MUZEJS
Valdemāra iela 47, Ainaži, Salacgrīvas novads
T. 64043349, 29424867; www.ainazumuzejs.lv

19.00–01.00    Stāsti par izstādes „Kad tēvzemes mīlestība bija noziegums” varoņiem, viņu likteņiem.
Tuvinieku atmiņas par nacionālās pretošanās kustības varoņiem pie ugunskura un karstas tējas muzeja dārzā.
Svecīšu iedegšana nacionālo varoņu piemiņai.


Tepat starp mums
AINAŽU UGUNSDZĒSĪBAS MUZEJS
Valdemāra iela 69, Ainaži
T. 29213784, 64043280

19.00–24.00    Muzeja patstāvīgā ekspozīcija ,,Spožas pogas, ķiveres”.
19.00–20.30    Bērnu radošā darbnīca.
20.00–20.30    Vizināšana ar ugunsdzēsības automašīnām.
20.30    Cienasts ar ugunīgo gaiļa zupu.


Celmlauži
Salacgrīvas novada muzejs
Sila iela 2, Salacgrīva
T. 64071981; www.visitsalacgriva.lv

19.00–01.00    Salacgrīvas motosporta celmlaužiem veltītas izstādes atklāšana un sarunas ar motosporta veterāniem.

SKRĪVERU NOVADS

Visu var sasniegt, pateicoties darbam!
                                             (Jorģis Zemitāns)

ANDREJA UPĪŠA MEMORIĀLMĀJA SKRĪVEROS
Daugavas iela 58, Skrīveri, Skrīveru novads
T. 65197221; www.upisamuzejs.lv

19.00–01.00    Muzejs atvērts apmeklētājiem.
19.00    Skrīveru kultūras centra radošās apvienības „Bez rāmjiem” gleznu izstādes atklāšana.
20.00    Pieminām Brīvības cīņu dalībnieku pulkvedi Jorģi Zemitānu.
Muzikāla programma „Varoņstāsts”
Piedalās senioru koris „Baltābele”.

SMILTENES NOVADS

SMILTENES NOVADA MUZEJS
Mēru muiža, Bilskas pagasts, Smiltenes novads
T. 25776631

20.00–20.45    Kārļa Kazāka koncerts.
21.00–22.00    Radošās darbnīcas.
22.15–22.35    Uguns šovs.

VALKAS NOVADS

Caur laikiem...
VALKAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Rīgas iela 64, Valka, Valkas novads
T. 64722198; www.muzejs.valka.lv

18.00–19.00    Tematiskā ekskursija „Caur laikiem...” Valgas muzejā (Igaunija). Vada Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste (latviešu valodā).
18.30–19.30    Tematiskā ekskursija “Caur laikiem...” Valkas novadpētniecības muzejā. Vada Valgas muzeja speciālists (igauņu valodā).
19.00–01.00    Izstāde „Otrā pasaules kara liecības”. Valkas novadpētniecības muzeja krājums, Valgas muzeja (Igaunija) krājums, privātkolekcijas.
Dokumentālās filmas „Sarkanais un Brūnais” demonstrēšana. 1999.g., režisors Askolds Saulītis.
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumenta arhīva dokuments.
19.00–22.00    Orientēšanās konkurss „Esi vērīgs, ieskaties!” Valkas novadpētniecības muzejā un Valgas muzejā (Igaunija).
22.30    Apbalvošana Valkas novadpētniecības muzejā.
19.30    Teātra izrāde. BJC „Mice” teātra pulciņš, vadītāja Egita Kačevska.
19.00-22.00    Dažādas aktivitātes 213.Valkas jaunsargu vienības vadībā, vadītājs Ingus Auziņš.
20.00–22.00    Radošās darbnīcas.

VECPIEBALGAS NOVADS

LATVIJAS ETNOGRĀFISKĀ BRĪVDABAS MUZEJA LAUKU EKSPOZĪCIJA „VĒVERI”
Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads
T. 29364806; www.brivdabasmuzejs.lv

19.00–23.00    Muzeju nakts pasākums.


Savādnieki un varoņi. Saprastie un nesaprastie.
PIEBALGAS MUZEJU APVIENĪBA "ORISĀRE”
„Kaikaši”, „Saulrieti”, „Kalna Kaibēni”, Vecpiebagas novads
„Jāņaskola”, Jaunpiebalgas novads
T. 26494406; www.piebalgasmuzeji.lv

17.00    Dzērbenes pilī Taurenes un Dzērbenes pagasta izcilajam politiķim Voldemāram Zamuelam veltīta konference.
19.00-01.00    Izstāde „Varonis – Latvijas tapšanas dalībnieks un aculiecinieks”.
Dažādas aktivitātes.
19.00    „Blaumanis – skolotājs reizē un draugs”. Tikšanās ar Blaumaņa dzīves un daiļrades pētnieci Līgu Kļaviņu A. Austriņa muzejā „Kaikaši”.
20.00    Keramiķe Līga Mergina un gleznotājs Egils Johansons satiekas izstādē „Uz robežas”. Rakstniece, grāmatas „1904. Melanholiskais valsis” autore Inga Žolude. E. Dārziņa kopozīcijas atskaņos pianists Rihards Plešanovs E. Dārziņa un J. Sudrabkalna muzejā „Jāņaskola”.
22.00    „Perfomance „Mērnieku laiki”. Brāļu Kaudzīšu muzejā „Kalna Kaibēni”.
19.00–01.00    Izstāde „Jēkabs Skalbe-Brīvības cīņu dalībnieks. Dzelzs Ješka” -
K.Skalbes muzejā „Saulrieti”.
19.00–01.00    Jauniešu centra „Balgas strops” aktivitātes K. Skalbes dzimtajā mājā „Incēni”.
19.00–01.00    Dažādas izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes, izstādes un ekspozīcijas Muzeju nakts garumā visos muzejos.

VALMIERA

MANS ZELTS IR MANA TAUTA
VALMIERAS MUZEJS
Bruņinieku iela 3, Valmiera
T. 64224770; www.valmierasmuzejs.lv

19.00–23.00    Izstāžu apskate (Izstāžu namā).
Sindija Mačtama ekspresizstāde „Saknes debesīs” (Hanzas namiņos).
19.00–22.30    Ekspozīcija „Teic man, Gauja, Valmieras stāstu” (Maršnera namā).
19.00    Izstāžu atklāšana, tikšanās ar māksliniekiem (Izstāžu nams).
Paula Zariņa Zēmane „One as Another. Paplašināts”. Ivars Drulle „Manai dzimtenei”.
20.30–21.30    Tikšanās ar Jāni Lejiņu – triloģijas „Zīmogs sarkanā vaskā” autoru (Garšaugu dārzā).
19.30    Valmieras Kultūras centra koru koncerts „Kad dziesmā spēku smeļam” (laukumā pie Mūzikas skolas).
19.30–20.30    Ekskursija „Tālavas meklētājs” (tikšanās pie Izstāžu nama).
19.30–21.30    „Dabas bērns” – radoša darbnīca brīvā dabā ar Ingu Rasu (Muzeja pagalmā).
22.00    Nakts koncerts. KARAVĪRU DZIESMAS dzied folkloras draugu kopa „Trejasmens” (Pilsdrupu estrādē).
23.00    Filma „Nameja gredzens” (Muzeja pagalmā).VALMIERAS DRĀMAS TEĀTRIS
Lāčplēša iela 4, Valmiera

21.00–01.00    Muzeju nakts kase – iespēja iegādāties biļetes uz sezonas izrādēm par īpaši pievilcīgām cenām.
Iespēja iejusties aktiera „ādā” un ieraudzīt teātri no cita skatu punkta ar Valmieras teātra aktieriem (Sadarbībā ar Food Union zīmola „Valmiera” raudzētu piena produktu „Tīrkultūra”).

APGĀDA ZVAIGZNE ABC GRĀMATNĪCAS

Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā
APGĀDA ZVAIGZNE ABC GRĀMATNĪCAS
18.00–24.00    

Spīdolas iela 11, Aizkraukle
T. 65120310; www.zvaigzne.lv

Lielā Ezera iela 2, Alūksne
T. 64321468; www.zvaigzne.lv

Rīgas iela 2, Cēsis
T. 64122243; www.zvaigzne.lv

Ābeļu iela 17b, Gulbene
T. 64471495, www.zvaigzne.lv

Rīgas iela 7, Limbaži
T. 64021053, www.zvaigzne.lv

Poruka iela 3A, Madona
T. 64822402, www.zvaigzne.lv

Brīvības iela 16, Ogre
T. 65023909; www.zvaigzne.lv

Rīgas iela 20, Valmiera
T. 64223502; www.zvaigzne.lv