Zilā krāsa – jūra

Jūra ir vērtība, ar ko lepojamies. Latvijai liktenis dāvājis jūras krastu 490 kilometru garumā. Jūra ir mūsu ādere, kas gadsimtiem ilgi tautu barojusi, smagā darbā rūdījusi un pašcieņā audzinājusi. Krišjāņa Valdemāra dibinātajās jūrskolās mācījās ne tikai pirmie jūras, bet arī savas zemes saimnieki. Jūra ir daudz devusi, bet daudz arī ņēmusi. Zinātājs viļņu šļakatās saklausīs kaut ko no Sudrabu Edžus Dullā Daukas zinību alkām, Viļa Lāča Vanadziņa uzticības un Rūdolfa Blaumaņa Grīntāla rāmā spēka. Lai arī Latvijā nav īpaši jūrai veltīta muzeja, neskaitāmas vēstures liecības un mākslas darbus par jūru glabā daudzi Latvijas muzeji.

 Šogad Muzeju naktī, ļaujot iemirdzēties zilajai krāsai, skatīsim muzejos jūru un meklēsim atbildes uz Latvijai izšķirošiem jautājumiem: kā šodien un nākotnē saglabāt jūru tīru un bioloģiski bagātu? Kā nosargāt piejūras iedzīvotāju tradicionālo dzīvesveidu? Kā vislabāk ļaut jūrai stiprināt mūsu valsts tautsaimniecību un ekonomisko neatkarību?