TĀLAVAS TAURĒTĀJS

Datums: 14.05.2019 11:40
47 skatījumi
Interese par Muzeju nakti joprojām ir nemainīgi augsta - pēdējo trīs gadu laikā aptuveni puse iedzīvotāju ir apmeklējuši Muzeju nakts pasākumus. Akcija „Muzeju nakts” līdz ar festivālu „Staro Rīga” ir visapmeklētākie brīvā laika un kultūras masu pasākumi Latvijā.
Tā konstatēts 2018.gadā veiktajā Latvijas Kultūras akadēmijas pētījumā „Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums” .

Iekļaujoties Francijas Kultūras un komunikāciju ministrijas iniciētajā Eiropas muzeju akcijā, Latvijas pasākuma koordinētāji – Kultūras ministrija un biedrība „Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja” ik gadu izraugās vienotu akcijas tēmu. Lielākoties tēmas izvēle ir bijusi saistīta ar Latvijas kultūrai nozīmīgiem notikumiem, personībām vai visiem Latvijas iedzīvotājiem saprotamām un simboliskām vērtībām („jūra, mežs, durvis” u.c.).

Pieskaņojoties valsts simtgadei un izraudzītajiem atslēgas vārdiem katram no pieciem jubilejas gadiem (no 2017.-2021.), pagājušajā pavasarī Muzeju naktī runājām par „Sūpuli”( atslēgas vārds bija dzimšana). 2019. gada atslēgas vārds ir varonība, un ir atrasts ietilpīgs tēls latviešu literatūrā, kas var apzīmēt visus drošsirdīgos, neuzpērkamos, visus, kas domā savādāk, visus pret straumi gājējus, nenogurstošos urdītājus un modinātājus.

Šogad aicinām muzejus atklāt tēmu- Tālavas taurētājs. Ikvienā novadā dzīvo un ir dzīvojuši nepakļāvīgie sava ceļa gājēji, kas idejas vārdā mūrus ir grāvuši vai drupinājuši.